Elastyczne Miejsce Pracy to projekt zainicjowany i zorganizowany przez nas po to, by promować rozwiązania pomagające łączyć życie zawodowe i osobiste. To ważny temat społeczny. W Polsce mamy jeden z najwyższych w Europie odsetków kobiet nieaktywnych zawodowo. Jedną z przyczyn jest właśnie trudność w połączeniu pracy z obowiązkami domowymi. Temat nie dotyczy tylko kobiet – również mężczyźni chętnie korzystaliby z elastycznych godzin pracy czy home office. 

W katalogu Elastyczne Miejsce Pracy znaleźć można firmy, które, również poza czasem pandemii, udostępniają swoim pracownikom przynajmniej jedno z udogodnień takich jak: praca zdalna, home office, elastyczne godziny pracy lub praca na niepełny etat. Dla wielu pracowników takie rozwiązania są kluczowe. 

Elastyczne Miejsce Pracy to takie miejsce, w którym pracownicy wiedzą, że pracodawca jest gotowy uwzględnić ich potrzeby co do sposobu i czasu pracy w organizacji, oferując możliwość pracy zdalnej, również poza czasem pandemii, elastyczne godziny pracy czy możliwość wykonywania jej na niepełny etat.

Elastyczność jest możliwa wtedy, kiedy pracownicy mają świadomość celów firmy i biorą odpowiedzialność za swoją pracę. Tylko wtedy pracodawca może im zaufać i zaproponować udogodnienia.

Elastyczne podejście do miejsca i czasu wykonywania pracy to ważny element tworzenia relacji pracodawca-pracownik i budowania wzajemnego zaufania. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracownika, można liczyć na efektywność i lojalność.

Elastyczność umożliwia wielu osobom podjęcie pracy zawodowej, innym zaś ułatwia łączenie życia zawodowego i osobistego.

Jak wyglądała elastyczność pracodawców przed pandemią?

  • Tylko co trzeci Polak przed pandemią miał możliwość pracy zdalnej lub home office, choćby w minimalnym wymiarze
  • 77% osób, które miały możliwość pracy zdalnej/ home office, korzystały z niej
  • 69% osób korzystających z pracy zdalnej była z takiej formy pracy zadowolona
  • 50% respondentów miała możliwość korzystania z elastycznych godzin pracy, aż 91% z nich korzystała z tej możliwości
  • 30% badanych twierdziła, że ma możliwość pracy na niepełny etat, połowa z nich (51%) deklarowała, że z tej możliwości korzysta
  • 85% kobiet nieaktywnych zawodowo przyznaje, że gdyby miała możliwość pracy na niepełny etat, zdalnej, częściowo zdalnej lub w elastycznych godzinach, podjęłaby pracę.
  • Spośród osób, które nie miały możliwości pracy zdalnej, aż 70% przyznało, że chętnie by z takiej możliwości korzystali
  • 79% osób, które nie miały możliwości korzystania z elastycznych godzin pracy, chętnie by z nich korzystały
  • 80% osób korzystających z elastycznych godzin pracy była z takiego rozwiązania zadowolona
  • 85% kobiet nieaktywnych zawodowo przyznaje, że gdyby miała możliwość pracy na niepełny etat, zdalnej, częściowo zdalnej lub w elastycznych godzinach, podjęłaby pracę

Wyniki pochodzą z dwóch badań zrealizowanych dla Homejob przez ARC Rynek i Opinia. Szczegóły na temat próby i metody realizacji dostępne są w pełnym raporcie Elastyczność poszukiwana.

Projekt Elastyczne Miejsce Pracy jest inicjatywą Homejob, portalu pracy zdalnej i elastycznej został objęty patronatem Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Business Center Club.

Część przychodu z Projektu będzie przekazywana na działania związane z aktywizacją zawodową kobiet realizowane we współpracy z Fundacją Miasto Kobiet. O działaniach będziemy informować na bieżąco.

Przejdź do strony projektu