Przez Magda | | 0 Komentarzy

Praca zdalna w czasach kryzysu

Od kilku dni wszyscy żyjemy tematem pracy zdalnej, która w pośpiechu wprowadzana jest w wielu firmach. Z badania Homejob, które zrobiliśmy tuż przed pojawieniem się koronawirusa w Chinach, tylko jedna trzecia Polaków przyznawała, że ma możliwość pracy zdalnej, zaś 70% deklarowało, że chętnie by z takiej możliwości skorzystało, gdyby tylko ją mieli. Czy koronawirus zmieni opinię pracodawców na temat pracy zdalnej? Czy pracownicy nie zniechęcą się do takiej formy pracy?

Zanim większość osób przeszła na przymusowy homeoffice:

  • Tylko 36% badanych twierdziło, że ma możliwość skorzystania z pracy zdalnej
  • Najrzadziej możliwość pracy zdalnej miały osoby w wieku 45-54 lata (27%), najczęściej osoby najmłodsze z grupy wiekowej 18-24 lata (52%)
  • 77% osób, które miały możliwość pracy zdalnej, korzystały z niej i dotyczyło to zarówno kobiet jak i mężczyzn
  • 69% osób korzystających z pracy zdalnej przyznała, że jest z takiej formy pracy zadowolona
  • Spośród osób, które nie miały możliwości pracy zdalnej, aż 70% przyznało, że chętnie by z niej skorzystało

Co na temat pracy zdalnej sprzed kryzysu mówią wyniki globalne?

Z badania Global Workspace Study IWG (International Workplace Group)*wynika, że 50% osób na świecie pracuje poza siedzibą swojej firmy przynajmniej przez 2,5 dnia w ciągu tygodnia, zaś 80% pracowników przyznaje, że gdyby mieli dwie takie same oferty pracy, wybraliby tą, w której pracodawca umożliwia pracę zdalną. Ponad połowa badanych (54%) przyznaje, że możliwość pracy zdalnej jest dla nich ważniejsza niż prestiż firmy, dla której pracują.

Ze strony pracodawców wyniki też sprzyjają pracy zdalnej – 65% badanych uważa, że wprowadzenie elastycznych miejsc pracy pomogło m.in. ograniczyć ich koszty. Taki sam odsetek (65%) respondentów uważa, że firmy, które elastycznie podchodzą do miejsca wykonywania pracy, są bardziej efektywne.

Czy obecna sytuacja kryzysowa sprawi, że praca zdalna stanie się bardziej powszechna czy wręcz przeciwnie?

W obliczu koronawirusa wiele firm zostało postawionych przed koniecznością wprowadzenia pracy zdalnej. Największy problem mają te organizacje, które dotychczas nie oferowały swoim pracownikom nawet kilku dni w miesiącu tzw. home office, gdyż ani one ani ich pracownicy nie są gotowi na pracę zdalną. Nie oznacza to jednak, że taki system wprowadzany na szybko nie zadziała. Z pomocą przychodzą liczne publikacje ze wskazówkami dla pracodawców i pracowników, zestawienia narzędzi i aplikacji, które ułatwiają kontakt czy umożliwiają zarządzanie zespołem czy projektami. Problem może leżeć gdzie indziej, na przykład w braku warunków w domu do pracy czy konieczności pogodzenia obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek edukacyjnych i opiekuńczych, szkół, przedszkoli i żłobków. Te niesprzyjające okoliczności mogą spowodować, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy uznają, że z domu pracować się nie da. Z drugiej strony, może się okazać, że pracownicy pracujący z domu są bardziej efektywni, bo po dobrze wykonanej pracy mają czas na odpoczynek i w większym stopniu mogą zarządzać swoim czasem pracy. Na pewno w tej kryzysowej i poniekąd ekstremalnej sytuacji potrzebne jest wzajemne zrozumienie .

Informacja o badaniach

Elastyczność w pracy – badanie zrealizowane na zlecenie Homejob przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online na ePanel.pl), próba N=921, reprezentatywna dla mieszkańców Polski ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości oraz wykształcenie, termin realizacji badania – listopad/grudzień 2019.

*W materiale skorzystano z wyników badania Global Workspace Survey, badania zrealizowanego w styczniu 2019 przez Mind Metre Research na zlecenie International Workplace Group. Próba: 15 tysięcy osób z całego świata, badanie zrealizowano online. Raport z badania dostępny jest na stronie organizatora:

https://www.iwgplc.com/global-workspace-survey-2019