Maksimum możliwej elastyczności
Przez homejob | | 0 Komentarzy

Maksimum możliwej elastyczności

Nasz cel: Zapewnić maksimum możliwej elastyczności w ramach danego zespołu lub roli – rozmowa Homejob z Magdaleną Rodzeń, Global Human Resources Business Partner z Alight Solutions.

 

HJ: Alight Solutions to organizacja, która proponuje pracownikom dużo różnych rozwiązań w zakresie elastyczności czasu pracy. Dlaczego warto to robić? Jakie to ma znaczenie dla organizacji i samych pracowników?

Magdalena Rodzeń: W naszym przypadku katalog rozwiązań wynika wprost z profilu działalności – jesteśmy organizacją globalną, współpracujemy zarówno z innymi biurami europejskimi jak i innymi kontynentami. Na przestrzeni lat nasi pracownicy mieli okazję się przekonać, że da się budować silne i efektywne relacje z ludźmi również w modelu zdalnym. Rozszerzenie tych rozwiązań na pracowników lokalnych początkowo było formą zabezpieczenia ciągłości lokalnego biznesu, ale szybko stało się po prostu integralną częścią naszej kultury organizacyjnej.

HJ: Czy pracownicy Alight Solutions mają możliwość pracy w pełni zdalnej lub częściowej pracy z domu?

Magdalena Rodzeń: Tak, umożliwiamy pracownikom zarówno jedną jak i drugą opcję. Każdy pracownik otrzymuje w ramach narzędzi służbowych laptop, wyposażony w bezpiecznie połączenie VPN. Dzięki temu pracownicy biurowi mogą pracować z domu, po uzgodnieniu z przełożonym.  Stuprocentowa praca zdalna też jest w naszej firmie praktykowana. To rozwiązanie zdecydowanie najlepiej sprawdza się w przypadku zespołów międzynarodowych i pozycji specjalistycznych/eksperckich.

HJ: Czy stosujecie jakieś specjalne rozwiązania ułatwiające czy wspierające pracę zdalną i pracę z domu?

Magdalena Rodzeń: Tak, zarówno na poziomie technologicznym jak i psychologicznym. W przypadku tych pierwszych – udostępniamy narzędzia do zdalnej współpracy, takie jak program do spotkań i rozmów online, program do szyfrowania danych i bezpiecznego przesyłania plików oraz bezpieczną chmurę do współpracy wirtualnej i wymiany materiałów. W ten zakres wchodzą też rozwiązania mobilne: poczta na telefonie, program kadrowy na telefonie, komunikator na telefonie. Ponadto, obieg dokumentów w naszej firmie jest w pełni elektroniczny w najszerszym możliwym zakresie dopuszczonym przez prawo. W przypadku pracy zdalnej pamiętamy również o wsparciu zdrowia psychicznego. Pracownicy zdalni są narażeni na poczucie odizolowania i braku przynależności do organizacji, dlatego w tym roku uruchomiliśmy również wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego poprzez Employee Assistance Program.

HJ: Na jakie inne rozwiązania mogą liczyć pracownicy Waszej firmy?

Magdalena Rodzeń: Na pewno takim udogodnieniem są elastyczne godziny pracy. W wielu zespołach operacyjnych pracownicy mogą się umówić, kto kiedy zaczyna i kończy pracę zakładając, że minimalny wymagany skład jest zapewniony, zarówno w pierwszej jak i ostatniej godzinie świadczenia usług. W ten sposób uzyskujemy efekt obopólnej korzyści – pracownicy mają większą swobodę, a jednocześnie organizacja zapewnia odpowiednie wsparcie naszych klientów. Jesteśmy również otwarci na zmianę etatu z pełnego na część, chociaż w tym przypadku każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie w kontekście zespołu i obowiązków przypisanych do stanowiska. Oczywiście zawsze dostosowujemy się do przypadków obniżenia wymiaru czasu pracy jako alternatywy dla urlopu wychowawczego.

HJ: Czy jest coś, co ułatwia wprowadzenie elastyczności w firmie?

Magdalena Rodzeń: Zadaniowy czas pracy – większość specjalistów i kierowników wszystkich szczebli pracuje właśnie w takim trybie. Ich czas pracy nie jest mierzony co do minuty, raczej wyznaczony zadaniami. Planując odpowiednio dzień pracy, pracownicy na zadaniowym czasie pracy bez problemu mogą zrobić sobie kilkugodzinną przerwę w ciągu dnia lub zacząć pracę o dowolnej porze. Jedynym ograniczeniem tego trybu są potrzeby współpracowników i klientów. Mam tutaj na myśli, że nadal istnieje potrzeba dostosowania własnego grafiku pracy do spotkań klienckich oraz grup projektowych.

HJ: Czy wszyscy pracownicy mają możliwość korzystania z powyższych opcji?

Magdalena Rodzeń: Nie wszystkie powyższe rozwiązania są możliwe do wdrożenia we wszystkich zespołach i na wszystkich pozycjach w równym stopniu, niemniej staramy się uwzględniać potrzeby pracowników tam, gdzie jest to możliwe, przy zachowaniu płynności i skuteczności w działaniu.

HJ: Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy firmy do dołączania do Katalogu Elastyczne Miejsce Pracy.