Akcja społeczna #Niezwalniajmy ruszyła na początku kwietnia 2020 roku i była reakcją na pojawiające się doniesienia o licznych zwolnieniach pracowników w związku z pandemią. Inicjatorem i organizatorem akcji był Homejob.  Przez dwa miesiące trwania akcji dołączyło do niej blisko 50 firm zatrudniających łącznie niemal 15 tysięcy pracowników. Uczestnicy akcji to firmy małe, średnie i duże, polskie i z kapitałem zagranicznym, reprezentujące różne branże.

Patronami naszej akcji zostali: Business Centre Club, Polskie Stowarzyszenie HR, Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland, Better, Social Impact Alliance for CEE oraz Admind Branding & Communications.

Akcja otrzymała wyróżnienie w ramach XXIII edycji Konkursu Dobroczyńca Roku jako „społecznie odpowiedzialni w walce z COVID-19”.

Przejdź na stronę #Niezwalniajmy